Điện thoại: +84 650 3668899

Fax: +84 650 3724173

Đi đến:  twitter

Liên Hệ Minh Long I

Trụ Sở Chính:

Công ty Minh Long I

333, Hưng Lộc, Hưng Định

Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại:+84 650 3668899

Fax:+84 650 3724173
Website: www.minhlong.com
Email: sales@minhlong.com

Văn Phòng:

Tòa Nhà Minh Long

17, Bà Huyện Thanh Quan, P.6

Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: +84 8 39302634 - 39302635

Fax.:+84 8 39302625
Email: sales@minhlong.com

Gửi email