Điện thoại: +84 650 3668899

Fax: +84 650 3724173

Đi đến:  twitter

Minh Long I Tin tức

Friday, 13th of May 2016

20 Năm Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (1996 - 2016): Minh Long I nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 8.5.2016, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương.

Xem Thêm Đặt Làm Tin Tức RSS

Sản Phẩm Đặc Trưng Của Minh Long