Điện thoại: +84 650 3668899

Fax: +84 650 3724173

Đi đến:  twitter

Minh Long I Tin tức

Saturday, 14th of February 2015

Triển lãm Ambiente 2015

Vào lúc 9 giờ ngày 13/02/2015 theo giờ địa phương ( 15 giờ ngày 13/02/2015 theo giờ Việt Nam)  hội chợ triển lãm The Ambiente 2015 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Messe Frankfurt - CHLB Đức.

Xem Thêm Đặt Làm Tin Tức RSS

Sản Phẩm Đặc Trưng Của Minh Long