Điện thoại: +84 650 3668899

Fax: +84 650 3724173

Đi đến:  twitter

Minh Long I Tin tức

Tuesday, 11th of November 2014

Chiếc bình gốm giá gần một tỷ đồng

Tác phẩm "Long Phụng" có các nét vẽ bằng vàng ròng qua quá trình chế tác đặc biệt mô tả sống động hình ảnh cặp vợ chồng rồng, phụng, cùng một đôi rồng con.

Xem Thêm Đặt Làm Tin Tức RSS

Sản Phẩm Đặc Trưng Của Minh Long