Điện thoại: +84 650 3668899

Fax: +84 650 3724173

Đi đến:  twitter

Minh Long I Tin tức

Wednesday, 12th of October 2016

ĐỘT PHÁ MÀU TRÊN SỨ: TƯỢNG ĐẠI CÁT – AN GIA MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

Nghệ thuật hóa hình tượng gà xưa nay không hiếm. Song tạo tác giống gà tiêu biểu bằng chất liệu sứ để cho vẻ đẹp hoàn chỉnh như “đá hóa ngọc” của Minh Long I là điều mới mẻ của ngành sứ Việt và trên Thế Giới, hiện cũng chưa thấy có sản phẩm sứ mà màu sắc tươi tắn, sặc sỡ, đầm thấm như sản phẩm sứ của Minh Long. Phải nói đây là cuộc cách mạng màu trên sứ.

Xem Thêm Đặt Làm Tin Tức RSS

Sản Phẩm Đặc Trưng Của Minh Long